Regulamin - Web Architect

Witamy na stronie Web Architect
ul. Pionierów 3
75-334 Koszalin
(+48) 667-510-228
biuro@webarchitect.pl
Przejdź do treści
Regulamin korzystania ze strony internetowej www.webarchitect.pl

1. **Postanowienia ogólne**
  1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.webarchitect.pl (zwanej dalej „Stroną”), należącej do firmy WebArchitect, z siedzibą przy ul. Górnica 15 lokal 2, 78-600 Wałcz (zwanej dalej „Firmą”).
  1.2. Firma WebArchitect zajmuje się tworzeniem stron internetowych, sklepów internetowych, wizualizacjami 3D oraz grafiką komputerową.
  1.3. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

2. **Warunki korzystania**
  2.1. Do korzystania ze Strony wymagane jest połączenie z internetem oraz urządzenie umożliwiające wyświetlanie jej treści.
  2.2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

3. **Prawa autorskie**
  3.1. Wszelkie treści publikowane na Stronie, w tym teksty, grafiki, loga, ikony, obrazy, klipy wideo i audiowizualne są chronione prawem autorskim i należą do Firmy lub jej licencjodawców.
  3.2. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub inne wykorzystanie treści Strony bez pisemnej zgody Firmy jest zabronione.

4. **Korzystanie z formularza kontaktowego**
  4.1. Strona umożliwia korzystanie z formularza kontaktowego, w którym użytkownik może podać swoje imię, adres e-mail oraz treść wiadomości.
  4.2. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak niezbędne do nawiązania kontaktu ze Stroną.
  4.3. Firma zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz polityką prywatności Strony.

5. **Ograniczenie odpowiedzialności**
  5.1. Firma dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane na Stronie były aktualne i rzetelne, jednak nie gwarantuje ich kompletności oraz dokładności.
  5.2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze Strony, w tym za szkody spowodowane błędami, przerwami w działaniu lub przenoszeniem wirusów.

6. **Zmiany w regulaminie**
  6.1. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie i bez konieczności powiadamiania o tym użytkowników.
  6.2. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na Stronie.

7. **Postanowienia końcowe**
  7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  7.2. Ewentualne spory wynikające z korzystania ze Strony będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.
Wróć do spisu treści