Polityka prywatności - Web Architect

Witamy na stronie Web Architect
ul. Pionierów 3
75-334 Koszalin
(+48) 667-510-228
biuro@webarchitect.pl
Przejdź do treści
Polityka Prywatności strony internetowej www.webarchitect.pl

1. **Wprowadzenie**
  1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) korzystających ze strony internetowej www.webarchitect.pl (zwanej dalej „Stroną”), prowadzonej przez firmę WebArchitect, z siedzibą przy ul. Górnica 15 lokal 2, 78-600 Wałcz (zwaną dalej „Administratorem”).

2. **Administrator danych**
  2.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma WebArchitect.

3. **Zbieranie danych**
  3.1. Strona zbiera informacje o Użytkownikach, w tym dane osobowe, gdy dobrowolnie podają one takie informacje, na przykład poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na Stronie.
  3.2. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do: imienia, adresu e-mail.

4. **Cel przetwarzania danych**
  4.1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w następujących celach:
      - Komunikacja z Użytkownikami w odpowiedzi na zapytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
      - Świadczenie usług oferowanych przez Firmę.
      - Możliwe działania marketingowe i promocyjne prowadzone przez Administratora, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

5. **Prawa użytkownika**
  5.1. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  5.2. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  5.3. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. **Bezpieczeństwo danych**
  6.1. Administrator zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych i chronić je przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, utratą, zmianą lub ujawnieniem.

7. **Udostępnianie danych**
  7.1. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w celach związanych z realizacją usług na rzecz Użytkownika lub w przypadkach wymaganych przez prawo.

8. **Ciasteczka (Cookies)**
  8.1. Strona korzysta z ciasteczek w celu poprawy jakości świadczonych usług i lepszego dostosowania Strony do potrzeb Użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby blokować używanie ciasteczek.

9. **Zmiany w polityce prywatności**
  9.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na Stronie.

10. **Kontakt**
   10.1. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub Polityki Prywatności, Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: [wstaw e-mail] lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.

Data wejścia w życie: [26.02.2015]
Wróć do spisu treści